SMS Gateway | Công ty cổ phần truyền thông Centech
Ngày giờ tốt
Livestar
luckysport
CNTT Viễn thông

Đây là mảng kinh doanh chiến lược của công ty trong thời gian tới. Với nền tảng là các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp, cùng đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông và CNTT, Pateco hướng tới mục tiêu là một đối tác lớn và tin cậy về sản phẩm và giải pháp viễn thông, hạ tầng viễn thông, truyền hình số, CNTT …
Hiện chúng tôi đang sẵn sàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ sau đây:

-     Giải pháp văn phòng điện tử

-    Giải pháp Quản lý bệnh viên

-    Giải pháp Quản lý trường học

-   Giải pháp và thiết bị truyền hình số

-   Chuyển giao giải pháp và thiết bị trong lĩnh vực CNTT, Viễn thông, Hạ tầng viễn thông, Nguồn