SMS Gateway | Công ty cổ phần truyền thông Centech
Ngày giờ tốt
Livestar
luckysport
Tổ chức và nhân sự

Sơ đồ tổ chức công ty

Cơ cấu nhân sự

Tính đến đầu năm 2020, tổng số cán bộ nhân viên công ty là 35 người với 90% cán bộ có trình độ đại học và trên đại học.

Chúng tôi tự tin có đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo, luôn hoạt động với tinh thần nỗ lực cao nhất, dám nghĩ dám làm. Ngoài ra, chúng tôi cũng là đội ngũ với chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm làm việc cũng như bằng cấp, chứng chỉ quan trọng từ các tổ chức uy tín.