SMS Gateway | Công ty cổ phần truyền thông Centech
Ngày giờ tốt
Livestar
luckysport
Dịch vụ Online

Pateco có đội ngũ phát triển và vận hành chuyên nghiệp các ứng dụng, dịch vụ, game trên nền web và mobile. Định hướng trước mắt chúng tôi tập trung vào lĩnh vực thông tin giải trí có bản quyền, ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào mỗi sản phẩm. Sau đó sẽ phát triển tiếp các sản phẩm và dịch vụ trên lĩnh vực y tế, giáo dục và các dịch vụ có tính hữu ích cao cho cộng đồng.

      Các sản phẩm dịch vụ:

  • -    LiveStar : Thỏa sức live streaming cùng idols
  • -    Phim bản quyền
  • -    Thông tin và dự đoán thể thao
  • -    Mobile game, mobile apps
  • -    Tư vấn Phong thủy online : Phong thủy cải mệnh bởi các chuyên gia về Chu Dịch Bát Tự